« Prev Job 35 Next »

Chapter 35

1 Tovább is felele Elihu, és monda: 2 Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené? 3 Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belõle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném? 4 Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt. 5 Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted! 6 Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bûneidet, mit ártasz néki? 7 Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedbõl? 8 Az olyan embernek [árt] a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának [használ.] 9 A sok erõszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt; 10 De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtõm, a ki hálaénekre indít éjszaka; 11 A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál? 12 Akkor azután kiálthatnak, de õ nem felel a gonoszok kevélysége miatt; 13 Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint. 14 Hátha még azt mondod: Te nem látod õt; az ügy elõtte van és te reá vársz! 15 Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra: 16 Azért tátja fel Jób hívságra a száját, [és] szaporítja a szót értelem nélkül.

« Prev Job 35 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |