« Prev Job 20 Next »

Chapter 20

1 Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda: 2 Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem. 3 Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem. 4 Tudod-é azt, hogy eleitõl fogva, mióta az embert e földre helyheztette, 5 Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való? 6 Ha szinte az égig érne is az õ magassága, és a felleget érné is a fejével: 7 Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van õ? 8 Mint az álom, úgy elrepül és nem találják õt; eltünik, mint az éjjeli látomás. 9 A szem, a mely rá ragyogott, nem [látja] többé, és az õ helye sem törõdik már vele. 10 Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az õ rablott vagyonát. 11 Csontjai, ha megtelnek is ifjú erõvel, de vele együtt roskad az a porba. 12 Ha édes az õ szájában a gonoszság, és elrejti azt az õ nyelve alá; 13 És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között: 14 Az õ étke elváltozik az õ gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében. 15 Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az õ hasából kiûzi azt az Isten. 16 A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg õt, 17 [Hogy] ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat. 18 A mit [másoktól] szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az õ cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak. 19 Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt. 20 Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát. 21 Az õ falánksága elõl semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az õ jóléte. 22 Mikor teljes az õ bõsége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá. 23 Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt. 24 Mikor vasból csinált fegyver elõl fut, aczélból csinált íj veri át. 25 Kihúzza és az kijön a testébõl és kivillan az epéjébõl; rettegés támad felette. 26 Mindenféle titkos sötétség van az õ vagyonán; fúvás nélkül való tûz emészti meg õt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt. 27 Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad. 28 Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az õ haragjának napján. 29 Ez a gonosz ember fizetése Istentõl, és az õ beszédének jutalma a Mindenhatótól.

« Prev Job 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |