« Prev 2 Thessalonians 3 Next »

Chapter 3

1 Uostalom, molite, braæo, za nas da rijeè Gospodnja trèi i proslavlja se kao i u vas 2i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! 3Ali, vjeran je Gospodin koji æe nas uèvrstiti i saèuvati od Zloga. 4A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da æete vršiti ono što vam zapovijedamo. 5A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. 6Zapovijedamo vam, braæo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas. 7Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo meðu vama, nismo živjeli neuredno: 8nièiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noæu i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. 9Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji æete nasljedovati. 10Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neæe da radi, neka i ne jede! 11A èujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. 12Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu. 13Vama pak, braæo, neka ne dodija èiniti dobro. 14Ako li se tko ne pokorava našoj rijeèi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi, 15ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata. 16A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki naèin! Gospodin sa svima vama! 17Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem. 18Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!

« Prev 2 Thessalonians 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |