« Prev 2 Thessalonians 1 Next »

Chapter 1

1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu. 2Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! 3Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braæo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima, 4tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. 5One su najava pravednog Suda Božjega: da æete se naæi dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. 6Jer pravo je da Bog vašim muèiteljima mukom, 7a vama, muèenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anðelima svoje moæi, 8u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanðelju Gospodina našega Isusa. 9Oni æe biti kažnjeni vjeènom propašæu, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova velièanstva, 10kada - u onaj Dan - doðe da se proslavi u svojim svetima i da se prodièi u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedoèanstvu našemu meðu vama. 11Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog uèini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere 12te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

« Prev 2 Thessalonians 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |