« Prev 2 Samuel 22 Next »

Chapter 22

1 David upravi Jahvi rijeèi ove pjesme u dan kad ga je Jahve izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove. 2Pjevao je: "Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; 3Bože moj, peæino moja kojoj se utjeèem, štite moj, spasenje moje, tvrðavo moja! Ti me izbavljaš od nasilja. 4Zazvat æu Jahvu hvale predostojna i od dušmana bit æu izbavljen. 5Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne, 6Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me: 7u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Doma zov mi zaèu, i vapaj moj mu do ušiju doprije. 8I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji nebesa, pokrenuše se, jer On gnjevom planu. 9Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa. 10On nagnu nebesa i siðe, pod nogama oblaci mu mraèni. 11Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi. 12Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim, 13od bljeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno. 14Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori. 15Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori. 16Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova. 17On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. 18Od protivnika moænog mene oslobodi, od dušmana mojih jaèih od mene. 19Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti, 20na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio. 21Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po èistoæi ruku mojih on me nagradi, 22jer èuvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih. 23Odredbe njegove sve su mi pred oèima, zapovijedi njegove nisam odbacio, 24do srži odan njemu sam bio, èuvam se grijeha svakoga. 25Jahve mi po pravdi mojoj vrati, èistoæu ruku mojih vidje. 26S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvraæaš. 27S èovjekom èistim ti si èist, a lukavca izigravaš, 28jer narodu poniženu spasenje donosiš a ponižavaš oèi ohole. 29Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš: 30s tobom udaram na èete dušmanske, s Bogom svojim preskaèem zidine. 31Savršeni su puti Gospodnji, i rijeè je Jahvina ognjem kušana. on je štit svima, samo on, koji se k njemu utjeèu. 32Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega? 33Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran. 34Noge mi dade brze ko u košute i postavi me na visine sigurne, 35ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju. 36Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me brižljivost uzvisi. 37Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posræu. 38Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih. 39Obaram ih, ne mogu se diæi, padaju, pod nogama mi leže. 40Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži. 41Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili. 42Vapiju u pomoæ, nikog da pomogne, vapiju Jahvi - ne odaziva se. 43Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih ko blato na putu. 44Ti me §izbavÄi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi. 45Svaki moj šapat pokorno on sluša. Sinovi tuðinci meni laskaju, 46sinovi tuðinski gube srèanost izlaze dršæuæ iz svojih utvrda. 47Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! 48Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava. 49Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od èovjeka silnika spasavaš. 50Zato te slavim, Jahve, meðu pucima i psalam pjevam tvome Imenu: 51umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke."

« Prev 2 Samuel 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |