« Prev 2 Peter 1 Next »

Chapter 1

1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. 2Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! 3Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošæu, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4Time smo obdareni dragocjenim, najveæim obeæanjima da po njima postanete zajednièari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. 5Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje, 6spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošæu postojanost, postojanošæu pobožnost, 7pobožnošæu bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8Jer ako to imate i u tom napredujete, neæete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je oèišæen od svojih prijašnjih grijeha. 10Zato, braæo, to revnije uznastojte uèvrstiti svoj poziv i izabranje: to èineæi - ne, neæete posrnuti nikada! 11Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. 12Zato æu vas uvijek na to podsjeæati premda to znate i utvrðeni ste u primljenoj istini. 13Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom, 14svjestan da æu brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist oèitova. 15A pobrinut æu se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjeæate. 16Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva. 17Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! 18Taj glas, koji s neba dopiraše, èusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. 19Tako nam je potvrðena proroèka rijeè te dobro èinite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. 20Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumaèiti samovoljno 21jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

« Prev 2 Peter 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |