« Prev 2 Corinthians 9 Next »

Chapter 9

1 A o posluživanju svetih suvišno je da vam pišem. 2Ta poznajem vašu spremnost s koje se vama ponosim pred Makedoncima: "Ahaja je spremna od prošle godine." I vaša gorljivost potaknu mnoge. 3Ipak šaljem braæu da se u tome pogledu ne opovrgne što se vama ponosimo; da budete spremni kao što sam tvrdio te se - 4ako sa mnom doðu Makedonci i naðu vas nespremne - ne osramotimo s preuzetnosti mi, da ne kažemo vi. 5Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braæu da unaprijed poðu k vama i da pripreme vaš još prije obeæani dar te bude pripravan - kao dar darežljivosti, a ne škrtosti. 6Ta eno: tko sije oskudno, oskudno æe i žeti; a tko sije obilato, obilato æe i žeti. 7Svatko neka dade kako je srcem odluèio; ne sa žalošæu ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. 8A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo - 9kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka. 10A onaj koji pribavlja sjeme sijaèu i kruh za jelo, pribavit æe i umnožiti sjeme vaše i poveæati plodove pravednosti vaše. 11Tako æete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu. 12Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih nego se i obilno prelijeva u mnoge zahvalnice Bogu. 13Osvjedoèeni ovim posluživanjem, slave Boga zbog vašega pokornog ispovijedanja evanðelja Kristova i zbog velikodušnog zajedništva prema njima i prema svima. 14A moleæi se za vas, èeznu za vama zbog preobilne milosti Božje na vama. 15Hvala Bogu na njegovu neizrecivom daru!

« Prev 2 Corinthians 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |