« Prev 2 Corinthians 13 Next »

Chapter 13

1 Evo treæi put idem k vama. Svaka presuda neka poèiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. 2Onima koji su prije sagriješili i svima drugima rekoh veæ i opet - kao onda drugi put nazoèan, tako i sada nenazoèan - unaprijed velim: ako opet doðem, neæu štedjeti. 3Jer vi tražite dokaz da u meni govori Krist koji prema vama nije nemoæan, nego je snažan meðu vama. 4I raspet bi, istina, po slabosti, ali živi po snazi Božjoj. I mi smo, istina, slabi u njemu, ali æemo po snazi Božjoj živjeti s njime za vas. 5Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inaèe niste pravi. 6A spoznat æete, nadam se, da smo mi pravi. 7Molimo se Bogu da ne èinite nikakva zla; ne da se mi pokažemo pravi, nego da vi dobro èinite, pa izašli mi i kao nepravi. 8Ta ništa ne možemo protiv istine, nego samo za istinu. 9Da, radujemo se kad smo mi slabi, a vi jaki. Za to se i molimo, za vaše usavršavanje. 10To vam nenazoèan pišem zato da nazoèan ne bih morao oštro nastupiti vlašæu koju mi Gospodin dade za izgraðivanje, a ne za rušenje. 11Uostalom, braæo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit æe s vama. 12Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. 13Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

« Prev 2 Corinthians 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |