« Prev 1 Thessalonians 5 Next »

Chapter 5

1 A o vremenima i trenucima nije, braæo, potrebno pisati vam. 2Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noæi. 3Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit æe ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neæe umaæi. 4Ali vi, braæo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskoèiti kao kradljivac: 5ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noæi ni od tame. 6Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. 7Jer koji spavaju, noæu spavaju; i koji se opijaju, noæu se opijaju. 8A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja! 9Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, 10koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo. 11Zato, tješite se uzajamno i izgraðujte jedan drugoga, kako i èinite. 12Molimo vas, braæo: priznajte one koji se trude meðu vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas; 13s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir meðu sobom! 14Potièemo vas, braæo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima! 15Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promièite dobro jedni prema drugima i prema svima. 16Uvijek se radujte! 17Bez prestanka se molite! 18U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. 19Duha ne trnite, 20proroštava ne prezirite! 21Sve provjeravajte: dobro zadržite, 22svake se sjene zla klonite! 23A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biæe - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim saèuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. 24Vjeran je Onaj tko vas poziva: on æe to i uèiniti. 25Braæo, molite i za nas! 26Pozdravite svu braæu cjelovom svetim. 27Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica proèita svoj braæi. 28Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!

« Prev 1 Thessalonians 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |