« Prev 1 Maccabees 16 Next »

Chapter 16

1 Ivan uzaðe iz Gezera i javi svom ocu Šimunu što radi Kendebej. 2Šimun tada dozva svoja dva najstarija sina, Judu i Ivana, i reèe im: "Moja braæa i ja, i moj oèinski dom, vojevali smo protiv Izraelovih neprijatelja od mladosti do današnjeg dana i uspjeli smo više puta izbaviti Izraela. 3Sad sam ja ostario, a vi ste se po Milosti dohvatili snage: stanite, dakle, na moje mjesto i na mjesto mog brata! Idite i borite se za naš narod, i nebeska pomoæ neka bude s vama!" 4Tada izabra u zemlji dvadeset tisuæa pješaka i konjanike te odoše na Kendebeja. Prenoæili su u Modinu. 5Uranivši ujutro, krenuli su u ravnicu, i gle, ide na njih velika vojska, pješaci i konjanici. Meðu njima bijaše potok. 6Ivan sa svojim ljudima zauze položaj nasuprot neprijateljima. A kad je vidio da se narod boji prijeæi preko potoka, sam prijeðe prvi. Ljudi, videæi ga, prijeðoše za njim. 7Razdijelio je vojsku i konjanike pomiješao meðu pješake, jer je neprijateljskih konjanika bilo vrlo mnogo. 8Odjeknuše trube. Kendebej sa svojom vojskom pobježe. Mnogi su poginuli, a oni koji su se spasili pobjegoše put tvrðave. 9Tada bi ranjen Ivanov brat Juda. Ivan ih je pak gonio dok Kendebej nije stigao do Kedrona, što ga je sam utvrdio. 10Pobijeðeni su utekli do kula u poljima Azota, a pobjednik ih zapali. Od njih pade oko dvije tisuæe ljudi. Ivan se mirno vratio u Judeju.

11Abubov sin Ptolemej postavljen je upraviteljem u jerihonskoj ravnici. Imao je mnogo srebra i zlata, 12jer je bio zet velikog sveæenika. 13Njegovo se srce uzoholilo. Naumio je da zavlada zemljom i stvarao je vjerolomne osnove protiv Šimuna i njegovih sinova. 14Šimun je obilazio gradove u zemlji nadziruæi ih i brinuæi se za upravu. Tako je došao u Jerihon sa svojim sinovima Matatijom i Judom godine sto sedamdeset i sedme, jedanaestog mjeseca, a to je mjesec Sabat. 15Abubov ih sin prijevarom namami u tvrðavicu zvanu Dok, koju je on i sagradio. Pripravio im je veliku gozbu, ali je ondje sakrio ljude. 16Kad se Šimun sa svojim sinovima napio, ustao je Ptolemej sa svojim ljudima, uzeo oružje, navalio na Šimuna u blagovalištu i ubio njega, njegove sinove i neke od njihove posluge. 17Tako je poèinio veliku nevjeru, dobro uzvratio zlom. 18Ptolemej je o tom pismeno obavijestio kralja da mu pošalje u pomoæ èete i preda mu gradove i zemlju. 19Druge je poslao u Gezer da maknu Ivana te je pismeno naložio zapovjednicima vojske da doðu k njemu da im dade srebra, zlata i darova. 20Ostale je poslao da zauzmu Jeruzalem i hramsku goru. 21Ali je netko potrèao naprijed i Ivanu u Gezeru javio da su mu poginuli otac i braæa. Dodao je: "I poslao je nekoga da ubije i tebe." 22Na tu se vijest Ivan razgnjevi. Uhvatio je ljude koji su došli da ga ubiju te ih je pogubio, jer je znao da ga žele ubiti. 23Ostala Ivanova djela, njegovi ratovi i junaštva što ih je izvršio, bedemi koje je sagradio i ostali njegovi pothvati, 24sve je to zapisano u Ljetopisima njegova vrhovnog sveæeništva, od dana kada je poslije svog oca postao velikim sveæenikom.

« Prev 1 Maccabees 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |