« Prev 1 Corinthians 9 Next »

Chapter 9

1 Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste peèat mojega apostolstva u Gospodinu. 3Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo: 4Zar nemamo prava jesti i piti? 5Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braæa Gospodnja i Kefa? 6Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi? 7Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede? 8Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon? 9Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova? 10Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da æe dobiti dio. 11Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 12Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još veæma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanðelju Kristovu? 13Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? 14Tako je i Gospodin onima koji evanðelje navješæuju odredio od evanðelja živjeti. 15No ja se nièim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego... Te mi slave nitko neæe oduzeti! 16Jer što navješæujem evanðelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanðelja ne navješæujem. 17Jer ako to èinim iz vlastite pobude, ide me plaæa; ako li ne iz vlastite pobude - služba je to koja mi je povjerena. 18Koja mi je dakle plaæa? Da propovijedajuæi pružam evanðelje besplatno ne služeæi se svojim pravom u evanðelju. 19Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima uèinih slugom da ih što više steknem. 20Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom - premda ja nisam pod Zakonom - da one pod Zakonom steknem; 21onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona; 22bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 23A sve èinim poradi evanðelja da bih i ja bio suzajednièar u njemu. 24Ne znate li: trkaèi u trkalištu svi doduše trèe, ali jedan prima nagradu? Tako trèite da dobijete. 25Svaki natjecatelj sve moguæe izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 26Ja dakle tako trèim - ne kao besciljno, tako udaram šakom - ne kao da mlatim vjetar, 27nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem iskljuèen pošto sam drugima propovijedao.

« Prev 1 Corinthians 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |