« Prev 1 Corinthians 1 Next »

Chapter 1

1 Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten 2Crkvi Božjoj u Korintu - posveæenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. 3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 4Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: 5u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj rijeèi i svakom spoznanju. 6Kako li se svjedoèanstvo o Kristu utvrdilo u vama 7te ne oskudijevate ni na jednom daru èekajuæi Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! 8On æe vas uèiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. 9Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega. 10Zaklinjem vas, braæo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude meðu vama razdora, nego budite savršeno istog osjeæanja i istog mišljenja. 11Jer Klojini mi, braæo moja, o vama rekoše da meðu vama ima svaða. 12Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov". 13Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? 14Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja; 15da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni. 16A da, krstih i Stefanin dom. Inaèe ne znam krstih li koga drugoga. 17Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješæivati evanðelje, i to ne mudrošæu besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov. 18Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. 19Ta pisano je: Upropastit æu mudrost mudrih, i odbacit æu umnost umnih. 20Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživaè ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? 21Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošæu, svidjelo se Bogu ludošæu propovijedanja spasiti vjernike. 22Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, 23a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, 24pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost. 25Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jaèe je od ljudi. 26Ta gledajte, braæo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. 27Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; 28i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, 29da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. 30Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posveæenje, i otkupljenje, 31da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

« Prev 1 Corinthians 1 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |