« Prev Zechariah 3 Next »

Chapter 3

1 Potom mi pokaza Jošuu, velikog sveæenika, koji stajaše pred anðelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži. 2Anðeo Jahvin reèe Satanu: "Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvuèena?" 3A Jošua bijaše obuèen u prljave haljine dok stajaše pred anðelom Jahvinim. 4Anðeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reèe im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I reèe mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!" 5I nastavi: "Stavite mu èist povez oko glave!" Oni mu staviše èist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazoènosti anðelovoj. 6I anðeo Jahvin upozori Jošuu: 7"Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Ako budeš mojim putovima hodio i mojih se pridržavao naredaba, ti æeš biti upravitelj u Domu mojemu, èuvat æeš moja predvorja i dat æu ti pristup meðu one koji ondje stoje. 8Poslušaj, dakle, Jošua, veliki sveæenièe, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja æu dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit æu opaèinu ove zemlje u jedan dan. 9Jer evo kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je kamenu sedam oèiju i u nj æu urezati natpis' - rijeè je Jahve nad Vojskama. 10'U dan onaj' - rijeè je Jahve nad Vojskama - 'pozivat æete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.'"

« Prev Zechariah 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |