« Prev Zechariah 14 Next »

Chapter 14

1 Gle, dolazi dan Jahvin kada æe se podijeliti plijen usred tebe. 2I sabrat æu sve narode u Jeruzalem u borbu. I zaposjest æe grad, opljaèkati kuæe i silovati žene. Polovina æe grada otiæi u izgnanstvo, ali Ostatak neæe biti istrijebljen iz grada. 3Tada æe Jahve izaæi i boriti se protiv tih naroda kako on zna ratovati u dan ratni. 4Noge æe mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. I raskolit æe se Gora maslinska po srijedi, izmeðu istoka i zapada, u golemu dolinu: jedna æe se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug. 5Dolina Gore moje bit æe ispunjena od Goe pa do Jasola i bit æe zakrèena kao što je bila zakrèena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada æe doæi Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim. 6U dan onaj neæe više biti ni studeni ni leda. 7Bit æe to dan èudesan - znade ga Jahve - ni dan ni noæ; i u vrijeme veèeribit æe svjetlo. 8U onaj dan žive æe vode poteæi iz Jeruzalema, pola k moru istoènom, pola kmoru zapadnom. Bit æe tako ljeti i zimi. 9I Jahve æe biti kralj nad svom zemljom. 10Sva æe se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gebe do Rimona negepskog. A Jeruzalem æe se uzvisiti na svom mjestu; i bit æe nastanjen - od Vrata Benjaminovih do Prvih vrata, to jest do Vrata ugaonih, i od Kule Hananeelove do Kraljeva tijeska. 11Opet æe se stanovati u njemu, i više neæe biti prokletstva; Jeruzalem æe živjeti u miru. 12A evo kojom æe ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso æe im se raspadati dok budu na nogama; oèi æe im trunuti u dupljama, jezik gnjiti u ustima. 13U dan onaj nastat æe meðu njima silan metež od Jahve: jedan æe drugoga za ruku hvatati, i ruka æe se jednoga dizati na drugoga. 14I Juda æe se boriti u Jeruzalemu. Tu æe se sakupiti bogatstva svih okolnih naroda: zlato, srebro, odjeæa u velikoj množini. 15A slièna æe rana pasti na konje, mazge, deve i magarce, i na svu stoku koja se naðe u tome taboru. 16Tko preživi od svih naroda koji doðu na Jeruzalem, uzlazit æe godimice da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, i da slave Blagdan sjenica. 17Ako koje pleme zemlje ne uzaðe u Jeruzalem da se pokloni pred Kraljem, Jahvom nad Vojskama, neæe biti kiše za njega. 18Ako li pleme egipatsko ne uzaðe i ne doðe, stiæi æe ga isti udarac kojim æe Jahve udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica. 19Takva æe biti kazna Egiptu i svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica. 20U onaj dan stajat æe na konjskim praporcima 'Jahvi posveæen'; a u Domu Jahvinu bit æe lonci kao žrtvene èaše pred žrtvenikom; ( 21) i svaki æe lonac u Jeruzalemu i u Judeji biti posveæen Jahvi nad Vojskama - svi koji budu htjeli žrtvovati uzimat æe ih i kuhati u njima. I u dan onaj neæe više biti trgovaca u Domu Jahve nad Vojskama.

« Prev Zechariah 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |