« Prev Wisdom of Solomon 8 Next »

Chapter 8

1 Njena se snaga prostire s jednoga kraja svijeta na drugi i blagotvorno upravlja svemirom. 2Nju zavoljeh i za njom èeznuh od svoje mladosti; i nastojah da mi bude zaruènica i zaljubih se u ljepotu njezinu. 3Njezina životna prisnost s Bogom podaruje sjaj njezinu plemenitom podrijetlu jer je ljubi gospodar svemira. 4Ona je povjerenica znanja Božjeg, izbiraèica djela njegovih. 5Ako je bogatstvo blago poželjno u ovom životu, što je onda bogatije od mudrosti koja sve stvara? 6Ako opet razum stvara, tko je na svijetu od nje veæi umjetnik? 7Ako li pak tko ljubi pravednost, pa, kreposti su plodovi njezinih napora: ona pouèava umjerenosti i razboritosti, pravednosti i hrabrosti, od kojih u životu nema ništa korisnije ljudima. 8Ako li tko èezne za veæim znanjem, ona poznaje prošlost i prorièe buduænost, vièna je izrekama i umije odgonetati zagonetke. Ona znade unaprijed znake i èudesa i slijed razdoblja i vremena. 9Zato odluèih dovesti je kao družicu životnu, znajuæi da æe mi biti savjetnica u sreæi i tješiteljica u brigama i tuzi. 10Po njoj æu steæi slavu u mnoštvu narodnom, još kao mladiæ èast pred starcima. 11Na sudu æe se vidjeti kako sam oštrouman i divit æe mi se velikaši kad stanem pred njih. 12Èekat æe me kad budem šutio i slušat æe me kad prozborim; ako se odulji govor moj, držat æe ruku na svojim ustima. 13Po njoj æu zadobiti besmrtnost i ostavit æu vjeèni spomen rodu buduæem. 14Vladat æu pucima i narodi æe mi biti podložni. 15Pobojat æe se strašni silnici kad èuju za me, s narodom æu svojim biti dobrostiv i hrabar u ratu. 16Kada se vratim kuæi, tad æu poèinuti kraj nje, jer u drugovanju s njome nema gorèine i nema bola u zajedništvu s njom, veæ samo užitak i radost. 17Kad sam tako sve u sebi razmislio i srcem svojim razabrao da je besmrtnost u srodstvu s mudrošæu 18i da je u ljubavi njezinoj radost èista i u djelima ruku njezinih blago neiscrpno, i razboritost u izmjeni misli s njome i slava u zajedništvu rijeèi njezinih, stao sam tad okolo hoditi i nastojati kako bih je zadobio. 19Ja bijah mladiæ sretne naravi i imao sam dobru dušu, 20ili bolje: jer bijah dobar, ušao sam u tijelo bez ljage. 21A znajuæi da neæu mudrost zadobiti ako ne da Bog - a razboritost je veæ bila znati èiji je ona dar - pristupih Gospodu i pomolih se i svim srcem svojim rekoh:

« Prev Wisdom of Solomon 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |