« Prev Wisdom of Solomon 7 Next »

Chapter 7

1 I ja sam smrtnik, kao i svi ostali, i potomak prvog biæa od zemlje naèinjena i oblikovan kao tijelo u utrobi majèinoj, 2u deset mjeseci, stisnut u krvi, iz sjemena muževljeva i slasti družice u spavanju. 3I ja sam, došavši na svijet, udahnuo zajednièki zrak i pao na zemlju koja nas sve nosi, i plaè mi je bio prvi glas kao i svima ostalima. 4U pelenama bijah odgajan i u brigama, 5jer nijedan kralj nije drukèije postao niti na svijet došao. 6Jer za sve postoji jedan ulazak u život, a tako i jedan izlazak. 7Zato se pomolih i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. 8Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. 9Nisam je htio usporeðivati ni sa draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. 10Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. 11A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno. 12I svemu sam se tome radovao, jer mudrost sve donosi; još nisam znao da je ona roditeljka svega toga. 13I ono što nauèih bez primisli, to bez zavisti predajem, bogatstva njezina ne skrivam. 14Ona je neiscrpljiva riznica ljudima, i koji se njome služe postaju prijatelji Božji, preporuèeni darovima njezina nauka. 15Zato neka mi dade Bog govoriti kako me svjetova i misliti misli dostojne darova njegovih, jer on je voða mudrosti i upravlja mudracima. 16U njegovoj smo ruci mi i rijeèi naše, sa svim našim razborom i umijeæem. 17On mi je podario istinsku znanost o svemu što jest, nauèio me sustavu svijeta i svojstvima prapoèela; 18poèetku, svršetku i sredini vremena, izmjeni suncovrata i slijedu godišnjih doba, 19tijeku godina i položaju zvijezda; 20naravi životinja i nagonima divljih zvijeri, moæi duhova i mislima ljudskim, razliènosti biljaka i ljekovitosti korijenja. 21I spoznadoh sve što god je tajno i javno, jer me pouèavaše mudrost, umjetnica u svemu. 22Jer u nje je duh razborit, svet, jedinstven, mnogostran, tanan, okretan, pronicav, neoskvrnjen, jasan, nepristran, dobrohotan, oštar, 23nezapreèiv, dobrotvoran, èovjekoljubiv, postojan, pouzdan, bezbrižan, svemoæan, svenadzoran, što prodire kroza sve duše, mudre, èiste i najtanje. 24Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja, ona pronièe i prožima sve svojom èistoæom. 25Jer je ona dah sile Božje i èist odvir slave Svemoguæeg; zato je ništa neæisto ne može oskvrnuti. 26Ona je odsjev vjeène svjetlosti i zrcalo èisto djela Božjeg, i slika dobrote njegove. 27Jedna je, a može sve, i, ostajuæi u sebi, sve obnavlja. Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete i èini od njih Božje prijatelje i proroke. 28Jer Bog ne ljubi nikoga osim onoga tko se druži s mudrošæu. 29Ona je od sunca sjajnija i nad sve zviježðe uzvišena; usporeðena sa svjetlošæu, ona je nadmašuje: 30jer svjetlost ustupa mjesto noæi, dok zloæa nema moæi protiv mudrosti.

« Prev Wisdom of Solomon 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |