« Prev Wisdom of Solomon 1 Next »

Chapter 1

1 Ljubite pravednost, vi suci zemaljski, pravednim mislima mislite o Gospodinu i tražite ga u jednostavnosti srca. 2Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju i otkriva se onima koji mu ne uskraæuju svoju vjeru. 3A podmukle misli otuðuju od Boga i iskušavana Svemoæ posramljuje bezumnike. 4Jer mudrost ne ulazi u dušu opaku i ne nastanjuje se u tijelu grijehu podložnu. 5Jer sveti duh pouke bježi od prijevare i uklanja se od misli bezumnih i uzmièe kad se nepravda pojavi. 6Jer mudrost je duh èovjekoljubiv, ali hulniku neæe oprostiti njegovih rijeèi, jer Bog pronièe bubrege njegove, istinski mu srce nadzire i sluša njegove rijeèi. 7Doista duh Gospodnji ispunja svemir, i on, koji drži sve, zna i sve što se govori. 8Zato ne ostaje skriven tko nepravedno govori niti æe ga mimoiæi osvetnièka pravda. 9Jer se namisli bezbožnikove toèno ispituju i glas rijeèi njegovih ide sve do Gospoda da se kazne bezakonja njegova. 10Jer postoji uho ljubomorno koje èuje sve i ne izmièe mu ni glasak najtišeg gunðanja. 11Èuvajte se isprazna gunðanja i èuvajte jezik od opakih rijeèi, jer i najtajnija rijeè nije bez uèinka, a lažljiva usta ubijaju dušu. 12Ne trèite za smræu stranputicama života svojeg i ne navlaèite na se propast djelima ruku svojih. 13Jer Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih. 14Veæ je sve stvorio da sve opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta, i u njima nema smrtonosna otrova. I Podzemlje ne vlada zemljom, 15jer pravednost je besmrtna. 16Ali bezbožnici dozivaju smrt i rukama i rijeèju i za njom ginu smatrajuæi je prijateljem i s njome ugovor sklapaju, dostojni da joj pripadaju.

« Prev Wisdom of Solomon 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |