« Prev Tobit 8 Next »

Chapter 8

1 Kad su poveèerali, uvedoše Tobiju k Sari. 2On se, ulazeæi k njoj, sjeti Rafaelovih rijeèi: uze tamjanova pepela, metnu na nj riblje srce i jetru i okadi. 3Tek što demon oæutje vonj, pobježe u Gornji Egipat, a anðeo ga ondje okova. 4Kako su se zatvorili u sobu, Tobija ustade s postelje i reèe: "Ustaj, sestro, molimo se da nam se Bog smiluje." 5Onda se Tobija poèe moliti: "Blagoslovljen da si, Bože naših otaca, blagoslovljeno sveto i slavno ime tvoje u sve vijeke! Blagoslivljala te nebesa i sva tvoja stvorenja u sve vijeke! 6Ti si stvorio Adama i dao mu pomoænicu Evu: od njih je proizašao ljudski rod. Ti si rekao: 'Nije dobro da èovjek bude sam; naèinimo mu pomoænicu sliènu njemu.' 7Gospode, ne uzimam zbog pohote ovu svoju sestru nego po istini. Smiluj mi se i uèini da s njom doživim starost." 8I zajedno rekoše: "Amen, amen." 9I zaspaše oboje te noæi. 10A Raguel usta i poðe da iskopa raku misleæi: "Ako i on umre." 11Raguel se vrati u svoju kuæu 12i kaza Edni, ženi svojoj: "Pošalji jednu od sluškinja da vidi je li živ. Ako je umro, pokopajmo ga odmah da nitko ne sazna." 13Sluškinja otvori vrata, uðe i naðe kako oboje spavaju. 14Izaðe i javi im: "Dobro je, živ je." 15Nato Raguel zahvali Bogu: "Blagoslovljen da si, Bože, svakim blagoslovom èistim i svetim. Blagoslivljali te sveti tvoji i sva tvoja stvorenja! Svi anðeli i svi izabranici tvoji blagoslivljali te u sve vijeke! 16Blagoslovljen jer si me razveselio i jer se nije dogodilo èega se bojah, nego si nam iskazao svoje bogato milosrðe. 17Blagoslovljen jer si se smilovao ovoj djeci što su jedina. Izlij na njih svoje milosrðe, Gospode, podari im da zavše život u zdravlju, sa sreæom i milosrðem." 18A zatim zapovjedi kuænoj èeljadi da zatrpaju raku. 19Tada priredi gozbu koja je trajala èetrnaest dana. 20Prije nego što su izminuli svadbeni dani, Raguel uze zaklinjati Tobiju: "Ne idi na put dok se ne navrši èetrnaest svadbenih dana, 21a onda primi polovicu imutka i vrati se živ i zdrav svome ocu. Drugi æeš dio dobiti poslije moje i ženine mi smrti."

« Prev Tobit 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |