« Prev Tobit 13 Next »

Chapter 13

1 Tobit potom napisa molitvu u radosti i reèe: 2"Blagoslovljen Bog, koji živi uvijeke, i njegovo kraljevstvo! Jer on kažnjava i prašta, dovodi u Podzemlje i odande izvodi, i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci. 3Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, jer vas je on meðu njih rasuo. 4Objavljujte njegovu velièinu uzdižuæi ga nad sve živo, jer on je naš Gospod i Bog, on je naš otac za sve vjekove. 5On nas kažnjava zbog naših zlih djela, ali æe se opet smilovati na nas i sabrati nas iz svih naroda meðu koje smo razasuti. 6Obratite se k njemu svim srcem svojim i svom dušom svojom da èinite pred njim istinu, i on æe se okrenuti k vama, i neæe skrivati lica svoga od vas. 7Gledajte što uèini s vama, na sva ga usta slavite i hvalite, blagoslivljajte Gospoda pravde i uzvisujte kralja vjekova. 8Ja ga u zemlji progonstva hvalim i oèitujem njegovu moæ i velièinu grešnom narodu. Obratite se, grešnici, i èinite pravdu pred njim. Tko zna hoæe li pogled svrnuti na vas i milost vam iskazati! 9Boga svoga ja uznosim, i duša moja hvali kralja nebeskoga, i radosno klikæe velièini njegovoj: 10tako neka kazuju svi i hvale ga u Jeruzalemu! Jeruzaleme, grade sveti! On æe te kazniti zbog djela sinova tvojih, ali æe se opet smilovati sinovima pravednih. 11Podaj hvalu Gospodu zanosno i blagoslivljaj kralja vjekova da ti njegov Šator ponovno bude podignut uz veselje; 12da bi se u tebi obradovali prognani i da bi u tebi ljubav našli siromasi za sva pokoljenja. 13Narodi æe dolaziti izdaleka k imenu Gospoda Boga donoseæi u rukama darove, darove za kralja nebeskoga: pokoljenja upravljat æe ti radosne hvale. 14Prokleti svi oni koji te mrze, blagoslovljeni zauvijek oni koji te ljube. 15Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, jer æe biti sakupljeni i blagoslivljat æe Gospoda pravednih. Blaženi oni koji te ljube! Veselit æe se zbog tvoga mira! 16Blaženi svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreæa, jer æe se radovati kad vide svu tvoju slavu i radovat æe se uvijeke. Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga! 17Jer æe Jeruzalem biti obnovljen safirom i smaragdom, njegove zidine dragim kamenjem, tornjevi i bedemi èistim zlatom, a trgovi poploèani berilom, dijamantom i dragim kamenjem iz Ofira. 18Njegove æe ulice kazivati: 'Aleluja!' i klicat æe: 'Blagoslovljen Bog, uzvišen dovijeka.'"

« Prev Tobit 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |