« Prev Song of Solomon 7 Next »

Chapter 7

1 Vrati se, Sulamko, vrati se, vrati se da te gledamo! Što æete vidjeti na Sulamki koja pleše u dva zbora? 2Kako su krasni koraci tvoji u sandalama, kæeri kneževska! Pregibi su bokova tvojih kao grivne stvorene rukom umjetnika. 3Pupak ti je kao okrugla èaša koja nikad nije bez piæa. Trbuh ti je kao stog pšenice ograðen ljiljanima. 4Dvije su dojke tvoje dva laneta, blizanca košutina. 5Vrat je tvoj kao kula bjelokosna. Oèi su tvoje kao ribnjaci u Hešbonu kod vrata batrabimskih. Nos ti je kao kula libanska što gleda prema Damasku. 6Glava je tvoja kao brdo Karmel, a kosa na glavi kao purpur i kralj se zapleo u njene pletenice. 7Kako si lijepa i kako si ljupka, o najdraža, meðu milinama! 8Stas je tvoj kao palma, grudi su tvoje grozdovi. 9Rekoh: popet æu se na palmu da dohvatim vrške njezine, a grudi æe tvoje biti kao grozdovi na lozi, miris daha tvoga kao jabuke. 10Usta su tvoja kao najbolje vino. Koje odlazi ravno dragome mome kao što teèe na usnama usnulih. 11Ja pripadam dragome svome i on je željan mene. 12Doði, dragi moj, iæi æemo u polja, noæivat æemo u selima. 13Jutrom æemo iæi u vinograde da vidimo pupa li loza, zameæe li se grožðe, jesu li procvali mogranji. Tamo æu ti dati ljubav svoju. 14Mandragore šire miris, u našim kuæama ima svakog voæa, novoga i starog, za te sam ga èuvala, o najdraži moj!

« Prev Song of Solomon 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |