« Prev Sirach 47 Next »

Chapter 47

1 Poslije njega ustade Natan da prorokuje u vrijeme Davidovo. 2Kao što se pretilina odluèuje od prièesnice, tako bi David odabran od sinova Izraelovih. 3Igraše se s lavom kao s jariæima i s medvjedima kao s janjcima; 4zar nije još kao djeèak ubio diva i skinuo sramotu s naroda kad je iz praæke bacio kamen i slomio oholost Golijata? 5Jer i on prizva Boga Svevišnjega, koji mu je dao snagu desnici, da obori junaka vješta bojevima i podigne jakost narodu svome. 6Zato mu je dana slava od deset tisuæa, i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda, i ponudiše mu krunu slavnu, 7jer on svuda porazi neprijatelje i uništi protivnike Filistejce i slomi silu njihovu do današnjega dana. 8U svakome svom djelu slavio je Svetog Svevišnjeg rijeèima hvale; pjevao je svim srcem svojim i ljubio Tvorca svoga. 9Pred žrtvenik je postavio glazbala da zvucima njihovim zasladi pjesmu. 10Blagdanima je sjajnost dodao i savršeno uresio svetkovine, proslavljao sveto ime Gospodnje, i Svetište je odzvanjalo veæ od zore. 11Zato mu Gospod grijehe oprosti i podiže dovijeka silu njegovu i dade mu Savez kraljevski, slavni prijestol u Izraelu. 12Mudar ga je sin naslijedio, koji se, zbog njega, nadaleko proširio. 13Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podiæi vjeèno Svetište. 14Kako li si mudar bio za svoje mladosti i prepun spoznaje poput rijeke! 15Prekrio si zemlju umom svojim i ispunio je tajanstvenim izrekama. 16Ime ti se proèulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom. 17Zaèudio si svijet pjesmama svojim, prièama, poslovicama i odgovorima. 18U ime Gospodina Boga, koji se Bogom Izraela zove, nakupio si zlata kao kositra i namnožio srebra kao olova. 19A slabine si svoje potom priklonio ženama i postao rob svoga tijela. 20Ljagom si okaljao slavu svoju i oskvrnuo svoj rod, navukao si gnjev na porod svoj, i nevolju svojim potomcima. 21Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izaðe pobunjena vlast. 22Ipak Bog nije odbacio milosti svoje, niti je pogazio rijeèi svoje: izabranika svoga nije lišio potomstva te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio, veæ je dao Ostatak Jakovu i domu Davidovu korijen od njega. 23I poèinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od èitava naroda, èovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio. 24A zatim doðe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloæe. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove. 25Jer okušavahu svaku vrstu opaèine, sve dok ih osveta ne snaðe.

« Prev Sirach 47 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |