« Prev Sirach 41 Next »

Chapter 41

1 O smrti, kako je gorka pomisao na te èovjeku koji živi sretno i usred dobara svojih, èovjeku koji živi spokojno i u svemu napreduje i još ima snage uživati raskoš! 2O smrti, odluka je tvoja dobrodošla èovjeku ubogu i bez snage, istrošenu starcu, izmorenu brigama, nevjeriènu i na kraju strpljivosti. 3Ne boj se zakona smrti, sjeti se onih prije tebe i onih što æe poslije doæi. 4To je presuda Gospodnja svemu živom - i èemu se opirati volji Svevišnjega? Živio ti deset, stotinu ili tisuæu godina, u Podzemlju ti neæe predbacivati dužinu života. 5Opake su hulje sinovi grešnika i oni koji zalaze u nastambe bezbožnièke. 6Baština djece grešnièke na propast je osuðena, potomstvo njihovo predmet je vjeèna ukora. 7Bezbožna oca proklinju vlastita djeca, jer su zbog njega u sramoti. 8Teško vama, bezbožnici, koji zapostavljate Zakon Boga Svevišnjega. 9Ako ste se rodili, za prokletstvo se rodiste, a kad umrete, prokletstvo æete baštiniti. 10Sve što je od zemlje u zemlju se vraæa, tako i bezbožnici iz prokletstva u propast. 11Ljudi žale za svojim mrtvima, ali æe opako ime grešnika nestati. 12Brini se za ime, jer ti ono ostaje dulje nego tisuæe velikih zlatnih zaloga. 13Sretan život traje stanovit broj dana, ali èasno ime ostaje zauvijek. 14Držite, djeco, pouke moje u miru. Skrivena mudrost i blago nevidljivo, kakva je korist od oboga? 15Bolji je èovjek koji krije ludost svoju negoli koji krije mudrost svoju. 16Stidite se prema onome što vam govorim, jer nije dobro svakom stidu podlijegati niti svi jednako cijene sve. 17Pred ocem i majkom stidi se bludnosti i lÓaži pred poglavarom i moænikom, 18zloèina pred sucem i knezom, bezakonja pred opæinom i narodom, 19nepravde pred drugom i prijateljem, kraðe pred susjedstvom u kojem živiš. 20Pred istinom Božjom i zavjetom stidi se naslanjati lakte na stol, 21prezirno primati i darivati i ne odgovarati onima koji te pozdravljaju; 22stidi se piljiti u tuðu ženu i okrenuti leða roðaku, 23prisvojiti tuði dio ili dar, udvarati se udatoj ženi, 24biti prisan sa sluškinjom njezinom: ne prilazi njezinoj postelji! 25Stidi se rijeèi pogrde pred prijateljima svojim i nemoj kuditi nakon darivanja, 26ponavljati i širiti glasine i izdavati tajne. 27Tad æeš biti istinski stidljiv i naæi æeš milost u oèima sviju ljudi.

« Prev Sirach 41 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |