« Prev Sirach 40 Next »

Chapter 40

1 Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izaðu iz utrobe majèine do dana kad se vrate majci svega živog. 2Predmet misli njihove, strah srca njihova - tjeskobno je išèekivanje dana smrtnoga. 3Od onoga koji sjedi na prijestolju slavnom do onoga koji sjedi u prahu i pepelu; 4od onoga koji nosi krunu i grimiz do onoga koji nosi prtenu odjeæu - 5sve je gnjev, zavist, nevolja i nemir, strah od smrti, svaðe i borba. I kad poèiva na svojoj postelji, san mu noæni samo izmjenjuje brige: 6tek što je legao, a ono u snu kao na svjetlosti danjoj opsjedaju ga strahotni prizori, kao bjegunca što je iz boja utekao. 7I kad se probudi u èasu izbavljenja, èudi se svojem ispraznomu strahu. 8Jer stvorovima svima, od ljudi do životinja, a sedmerostruko grešnicima - prijeti 9smrt i krv, i boj i maè, nesreæe, glad, patnja, kuga. 10Sve je to stvoreno za grešnike, i zbog njih je do potopa došlo. 11Sve što je iz zemlje u zemlju se vraæa i što je iz vode došlo u more odlazi. 12Svako mito i nepravda propadaju, a poštenje traje dovijeka. 13Blago nepravednièko nestaje kao bujica i kao trijesak groma za nevremena. 14Kad otvori svoje ruke, on se raduje, tako i grešnici srljaju u svoju propast. 15Izdanak bezbožnièki ne tjera mladice, jer neèisto korijenje nalazi samo tvrdo stijenje. 16Trska što raste na svakoj vodi i obali kosi se prije svake druge trave. 17A milost je kao perivoj blagoslova i milosrðe traje dovijeka. 18Nezavisan èovjek i radnik imaju ugodan život, ali od obojice bolji ima onaj tko pronaðe blago. 19Djeca i sazidan grad proslavljuju ime, ali je nad obojim otkriæe mudrosti. Stoka i vinogradi donose glasovitost, ali više od oboga uzorna žena. 20Vino i glazba vesele srce, ali još više ljubav prema mudrosti. 21Frula i harfa zaslaðuju pjesmu, ali je nad obojim skladan glas. 22Ljepota i ljupkost vesele oèi, ali još više zelenilo polja. 23Prijatelj ili drug - sretnu se u pravi èas, ali su nad obojicom žena i muž. 24Braæa i pomoænici u nevolji dobro doðu, ali od obojih bolje izbavlja milostinja. 25Zlato i srebro uèvršæuju korak, ali je od obadvoga bolji dobar savjet. 26Bogatstvo i moæ osnažuju srce, ali od obadvoga bolje strah Gospodnji. Sa strahom Gospodnjim èovjek sve ima i s njime mu ne treba nikakva pomoænika. 27Strah je Gospodnji kao perivoj blagoslova: on èovjeka štiti više od svake slave. 28Sine moj, ne živi od prosjaèenja; bolje je umrijeti nego prosjaèiti. 29Èovjek koji neprestano gleda na tuði stol ne živi životom života dostojnim. On kalja svoje grlo jelima tuðinskim, a obrazovan i odgojen èovjek toga se kloni. 30Slatko je prosjaèenje usnama bestidnika, ali ga u utrobi pali kao vatra.

« Prev Sirach 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |