« Prev Sirach 4 Next »

Chapter 4

1 Sine moj, ne uskraæuj milodara siromahu i ne daj da dugo išèekuju oèi ubogoga. 2Ne žalosti dušu gladnu i ne draži èovjeka u oskudici njegovoj. 3Ne razdražuj srca ogorèena i ne pusti uboga da èeka na dan tvoj. 4Ne odbij molbe nevoljnika i ne odvraæaj lice svoje od siromaha. 5Ne odvrati pogleda svoga od potrebita i ne daj nikomu prilike da te kune. 6Jer prokune li te tko u tjeskobi duše svoje, Tvorac æe njegov uslišiti mu vapaj. 7Nastoj omiljeti društvu i prigni glavu pred vladarem. 8Saslušaj siromaha i uljudno mu odzdravi; 9izbavi potlaèena od njegova tlaèitelja i ne budi podao u svojoj presudi. 10Budi kao otac sirotama i kao muž budi na pomoæ udovicama. I bit æeš kao sin Svevišnjemu, koji æe te ljubiti više nego tvoja majka. 11Mudrost odgaja sinove svoje i brine se za one koji je traže. 12Tko ljubi nju, ljubi život, i koji je rano traže ispunit æe se sreæom. 13Tko je posjeduje baštinit æe èast, i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja. 14Služe Svetomu koji njoj služe, i Gospod ljubi one koji ljube nju. 15Tko nju posluša sudi pravedno, i tko se nje drži on je na pouzdanu. 16Ako se u nju ufa, onda je i baštini, i ona ostaje u posjedu njegovih potomaka. 17Jer iako u poèetku vodi putem krivudavim, nagoni ga na tjeskobu i drhtavicu, muèi ga stegom svojom dok se ne mogne u nj pouzdati, iskušava ga zapovijedima svojim, 18a na kraju æe ga privesti pravom putu i otkriti mu svoje tajne. 19Ako odluta, ona ga ostavlja i predaje njegovoj propasti. 20Sine moj, pazi na prilike i èuvaj se zla, i ne stidi se samoga sebe. 21Jer ima stid što vodi grijehu, kao i stid koji je èast i milost. 22Ne budi pristran protiv sebe samoga i ne stidi se na svoju propast. 23Ne susteži svoje rijeèi u pravo vrijeme i ne skrivaj svoje mudrosti. 24Jer se u govoru oèituje mudrost i po rijeèima otkriva naobrazba. 25Ne protivi se istini, radije se crveni zbog svojeg neznanja. 26Ne stidi se priznati svoje grijehe i ne opiri se struji rijeke. 27Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred moguænicima. 28Do smrti se bori za istinu, i Gospod æe se boriti za te. 29Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu. 30Ne budi kao lav u svojoj kuæi, a strašljivac prema svojim slugama. 31Nek' ti ne bude ruka ispružena za primanje, a stisnuta u vrijeme vraæanja.

« Prev Sirach 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |