« Prev Sirach 39 Next »

Chapter 39

1 Ali je drukèije s onim koji posveæuje dušu svoju i razmišljanje svoje Zakonu Svevišnjega, istražuje mudrost drevnu i bavi se proroštvima. 2On pamti govore glasovitih muževa i prodire u tanèine mudrih izreka; 3istražuje skriveni smisao poslovica i bavi se tajnama prispodoba. 4On služi meðu velikašima i viða se u prisutnosti vladara, putuje po zemljama drugih naroda, iskušava dobro i zlo meðu ljudima. 5U zoru srce svoje uzdiže Gospodu, Stvoritelju svome, moli se pred Svevišnjim: na molitvu otvara usta i moli milost za grijehe svoje. 6Ako to veliki Gospod hoæe, napunja ga duhom razbora i on daždi rijeèima mudrosti i molitvom slavi Gospoda. 7Gospod upravlja savjetom i spoznajom njegovom, a on razmišlja o otajstvima Gospodnjim. 8On izlaže pouku koju je primio i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjeg. 9Mnogi hvale umnost njegovu, nikad neæe u zaborav pasti niti æe mu spomen ikad propasti, nego æe mu ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja. 10Narodi æe proglasiti mudrost njegovu i hvalom æe ga slaviti zajednica. 11Ako dugo živi, ime mu nadvisuje tisuæe ostalih, a ako umre, i to æe dostajati. 12Još jednom želim iznijeti misli svoje jer sam njima ispunjen kao mjesec pun. 13Slušajte me, djeco pobožna, i cvjetajte kao ruža što nièe na obali toka vodenog. 14Mirišite kao miris tamjanov, cvatite kao ljiljanov cvijet, širite miris i pjesmu pjevajte, slavite Gospoda za sva djela njegova. 15Dajte slavu imenu njegovu, hvalite ga i slavite pjesmama i harfom i ovako mu u pohvalu recite: 16Kako su velièanstvena sva djela Gospodnja! I sve se naredbe njegove pravovremeno izvršuju. Ne smije se pitati: "Što je ovo? Zašto to?" jer sve æe dobro doæi u svoje vrijeme. 17Na rijeè njegovu voda se kao nasip zaustavlja, i na besjedu usta njegovih nastaje spremište voda. 18Kad on zapovjedi štogod, volja mu se ispunja i nitko ne može umanjiti njegovo spasenje. 19Pred njim su djela svakog stvora i ništa nije skriveno oèima njegovim. 20Njegov se pogled pruža od vjeènosti do vjeènosti i ništa nema èudesno pred oèima njegovim. 21Ne smije se reæi: "Što je ovo? I zašto to?" jer sve što je stvoreno svrhu ima. 22Kao što se blagoslov njegov prelijeva poput rijeke i natapa zemlju kao poplava, 23tako je srdžba njegova baština narodima, kao kad je vode pretvorio u sol. 24Kao što su njegovi putovi ravni pobožnicima, tako su neprohodni opakima. 25Kao što je od poèetka stvoreno dobro za dobre, tako i zlo za opake. 26Najvažnije su potrebe ljudima za život voda i vatra, željezo i sol, brašno pšenièno, mlijeko i med, sok grožða, ulje i odijelo: 27sve je to dobro dobrima, a pretvara se u zlo zlima. 28Ima vjetrova za kaznu stvorenih, sazda ih kao bièeve bijesa svoga; oni æe u vrijeme svršetka snagu razviti i umiriti gnjev svoga Stvoritelja. 29Vatra i tuèa, glad i kuga - sve je to za kaznu stvoreno. 30Oènjaci u zvijeri, štipavci i guje, i osvetni maè na propast bezbožnicima 31vesele se zapovijedi njegovoj i pripravno èekaju na zemlji: i kad vrijeme doðe, ne opiru se rijeèi njegovoj. 32Stoga bijah od poèetka osvjedoèen pa razmislih i zapisan u knjigu: 33"Sva su djela Gospodnja dobra, svakoj potrebi Gospod u pravo vrijeme udovoljava." 34Ne smije se reæi: "Ovo je gore nego ono", jer sve je dobro u pravi èas. 35A sad iz puna srca i usta zapjevajte i blagoslovite ime Gospodnje!

« Prev Sirach 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |