« Prev Sirach 3 Next »

Chapter 3

1 Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite. 2Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj i uèvršæuje pravo majke nad sinovima njezinim. 3Tko štuje oca okajava grijehe svoje, 4i tko èasti majku svoju sabire blago. 5Tko štuje oca radovat æe se sa svoje djece i bit æe uslišen u dan molitve svoje. 6Tko èasti oca svojeg, dugo živi; tko èini radost majci svojoj sluša Gospoda. 7On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima. 8Sine moj, rijeèju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov. 9Jer blagoslov oèev uèvršæuje kuæu djeci, a majèina kletva temelje im ruši. 10Ne traži èasti u sramoti oca svojeg, jer ti oèeva sramota nije na èast. 11Jer èovjeku dolazi èast od poèasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci. 12Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. 13Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. 14Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, veæ se uraèunava u oprost grijeha. 15U danima tvoje nevolje Gospod æe te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako æe se iskopnjeti tvoji grijesi. 16Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeða majku. 17Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit æeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. 18Što si veæi to se veæma ponizi da naðeš milost u Gospoda. 19Jer veliko je milosrðe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju. 20Iako je velika moæ Gospoda, on prima poèast poniznih. 21Ne idi za onim što ti je previsoko i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga. 22Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano i ne bavi se pojavama otajstvenim. 23Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage, jer i ono èemu su te uèili veæ je pregolemo za um ljudski. 24Mnoge veæ zavede njihova umišljenost, i opaka uobraženost iskrivi im misli. 25# 26Tvrdokorno srce u zlu završava, i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada. 27Tvrdokorno srce otešèalo je od nevolja, i grešnik gomila grijeh na grijeh. 28Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opaèina u njem ukorijenila. 29Srce razborita èovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho san je mudracu. 30Kao što voda gasi uzbuktali oganj, tako i milosrðe èisti od grijeha. 31Tko dobroèinstva uzvraæa misli na buduænost, i u èasu svojeg pada naæi æe potporu.

« Prev Sirach 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |