« Prev Sirach 29 Next »

Chapter 29

1 Milosrðe èini tko uzajmljuje svojem bližnjemu; i tko mu pomaže vrši zapovijedi. 2Uzajmljuj bližnjemu kad je u potrebi i opet vraæaj bližnjemu u pravo vrijeme. 3Èvrsto drži svoju rijeè i budi mu vjeran, pa æeš u svako vrijeme dobiti što ti treba. 4Mnogi smatraju zajam dobitkom i zadaju jad onima koji su im pomogli. 5Dok ne dobije, ruku mu ljubi i ponizno zbori o bogatstvu bližnjega, ali na dan naplate on odgaða rok, udara u jadikovke i krivnju baca na zla vremena. 6Mogne li, vrati jedva polovicu, a i to valja smatrati dobitkom. Ne plati li, valja oteti od njegova - i eto neprijatelja bez potrebe: vraæa on kletvama i svaðama, umjesto èašæu uzvraæa prezirom. 7Mnogi se stoga, ne zbog zloæe, ustežu davati zajam: boje se da ne budu nezasluženo opljaèkani. 8Ali sa siromahom budi velikodušan i ne pusti ga da èeka na tvoj milodar. 9Zbog Božje zapovijedi pomozi siromahu; ako je potrebit, ne pusti ga praznih ruku. 10Radije izgubi novce na brata ili prijatelja nego da ti propadaju hrðajuæi pod kamenom. 11Uloži blago svoje po zapovijedima Svevišnjega, i bit æe ti probitaènije nego samo zlato. 12Uloži milostinju u svoje riznice, i ona æe te izbaviti od svake nevolje: 13bolje æe se boriti za te pred neprijateljem negoli èvrsti štit i teško koplje. 14Dobar èovjek jamèi za bližnjega svoga, a tko je izgubio osjeæaj stida, ostavlja ga na cjedilu. 15Ne zaboravljaj jamcu uslugu njegovu, jer je dušu svoju dao za tebe. 16Grešnik se ne brine za dobra jamèeva, i nezahvalnik zaboravlja svojeg izbavitelja. 17Jamèenje je upropastilo mnoge sretne ljude i razbacalo ih kao morske valove. 18Istjeralo je iz doma ljude bogate, koji onda lutaju meðu tuðim pucima. 19Grešnik koji se upušta u jamèenje radi laka dobitka - potpada pod sud. 20Pomozi bližnjemu koliko god možeš, ali pazi da se i sam ne upropastiš. 21Prve su životne potrebe voda, kruh, odijelo i kuæa, da se sram pokrije. 22Bolje je živjeti siromaški pod krovom od dasaka nego se gostiti gospodski u tuðoj kuæi. 23Budi zadovoljan imao malo ili mnogo, pa neæeš slušati ukore ukuæana. 24Težak je život iæi od kuæe do kuæe, i gdje god se zaustaviš, ne smiješ usta otvoriti; 25tuðinac si i poznaj okus poniženja, a osobito zvuk gorkih rijeèi: 26"Hajde, tuðinèe, postavi stol, i ako imaš što, daj mi jesti." 27"Odlazi, tuðinèe, ustupi mjesto èasnijemu, dolazi mi brat i treba mi kuæa." 28Teško je umnu èovjeku kad mu predbace gostoprimstvo i pogrde ga kao vjerovnika.

« Prev Sirach 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |