« Prev Sirach 28 Next »

Chapter 28

1 Tko se osveæuje, njemu se Gospod osveæuje i dobro pazi na grijehe njegove. 2Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi æe se tvoji oprostiti. 3Ako èovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? 4Kad s èovjekom sliènim sebi nema milosrða, kako može moliti se za svoje grijehe? 5On, koji je samo od mesa, goji osvetljivost, pa tko æe mu oprostiti grijehe? 6Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti, i vrši zapovijedi. 7Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na Zavjet Svevišnjega, pa oprosti krivicu. 8Kloni se svaðe, pa æeš manje griješiti; strastven èovjek raspaljuje svaðu. 9Grešnik sije razdor meðu prijateljima i meðu mirne ljude baca klevetu. 10Oganj se raspaljuje prema gorivu kojim se hrani, a svaða se širi prema silini svojoj; gnjev èovjekov ovisi o snazi njegovoj i jarost mu raste prema bogatstvu njegovu. 11Nagla svaða raspaljuje vatru, nagla prepirka vodi u krvoproliæe. 12Pušeš li u iskru, ona se rasplamsa, pljuneš li na nju, ona se ugasi: oboje izlazi iz usta tvojih. 13Proklet bio došaptavaè i klevetnik, jer uništiše mnoge koji su živjeli u miru. 14Treæi je jezik potresao mnoge i prognao ih od naroda do naroda; razorio je tvrde gradove i porušio kuæe kneževske. 15Treæi je jezik izagnao žene èestite i lišio ih plodova trudbe njihove. 16Tko ga sluša taj nema poèinka niti æe imati boravišta mirna. 17Udarac bièem ostavlja masnicu, udarac jezikom lomi kosti. 18Mnogi su pali od maèa, ali ne toliki kao od jezika. 19Blago èovjeku koji se od njega zaštitio i nije iskusio srdžbu njegovu, koji nije nosio jarma njegova niti je bio svezan lancima njegovim. 20Jer jaram je njegov jaram gvozdeni i lanci su njegovi lanci mjedeni. 21Strašna je smrt koju donosi, i bolje je Podzemlje od nje. 22Ali nema vlasti nad pobožnicima, njih ne prži plamen njegov. 23Njegove su žrtve oni koji ostavljaju Gospoda, u njima on plamti i ne gasi se, on æe nasrnuti na njih kao lav i raznijeti ih kao pantera. 24Gle, trnjem ogradi svoj posjed, zakljuèaj dobro svoje srebro i zlato: 25tako i rijeèima svojim naèini mjerila i utege i ustima svojim vrata s prijevornicom. 26Pazi da ne posrneš zbog jezika svojeg i ne postaneš plijenom onomu koji te vreba.

« Prev Sirach 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |