« Prev Sirach 2 Next »

Chapter 2

1 Sine moj, ako želiš služiti Gospodu, pripravi dušu svoju na kušnju. 2Uèvrsti svoje srce i budi jak i ne nagli kad napast doðe. 3Prioni uz Boga i ne odmeæi se, da bi bio slavljen na svoj posljednji dan. 4Primi sve što te stigne i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede. 5Jer kao što se u vatri kuša zlato, tako i odabranici u peæi poniženja. 6Vjeruj u Gospoda, i on æe ti pomoæi, kroèi pravom stazom i uzdaj se u njega. 7Vi što se bojite Gospoda, oèekujte njegovu milost i ne skreæite s pravoga puta, da ne propadnete. 8Vi što se bojite Gospoda, uzdajte se u nj i plaæa vam neæe propasti. 9Vi što se bojite Gospoda, nadajte se dobru, vjeènoj radosti i milosti. 10Pogledajte prošla pokoljenja i vidite: je li se ikad postidio tko se uzdao u Gospoda? Je li ikad ostavljen tko ga se ustrajno bojao? Je li ikad prezren koji ga je u pomoæ zvao? 11TÓa Gospod je suæutan i milostiv, on oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje. 12Jao strašljivim srcima i lijenim rukama i grešniku koji hodi dvjema stazama. 13Jao mlaku srcu koje ne vjeruje, jer takvo neæe naæi zaštite. 14Jao vama koji ste izgubili izdržljivost: što æete raditi kad vas Gospod pohodi? 15Koji se boje Gospoda slušaju njegove rijeèi, i koji ga ljube drže se putova njegovih. 16Koji se boje Gospoda èine što je njemu po volji, i koji ga ljube uživaju u njegovu Zakonu. 17Koji se boje Gospoda pripravljaju se srcem svojim i pred njim se ponizuju. 18Predajmo se u ruke Gospodnje, a ne u ruke ljudske: jer kakvo je u Gospoda velièanstvo, takva je i njegova milost.

« Prev Sirach 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |