« Prev Sirach 19 Next »

Chapter 19

1 Radnik pijanica nikad se neæe obogatiti, i tko prezire male stvari, brzo osiromaši. 2Vino i žene izopaèe razborite ljude, i tko se druži s bludnicama izgubi svaki stid. 3Bit æe plijenom lièinkama i crvima i drznik æe izgubiti život svoj. 4Tko se brzo povjerava lakomislen je, a tko griješi sam sebi naudi. 5Tko uživa u zlu bit æe kažnjen. 6A tko mrzi brbljanje uklanja od sebe zloæu. 7Ne raznosi ono što ti je povjereno i nitko ti neæe nauditi. 8Ne povjeravaj ni neprijatelju ni prijatelju; ako ti nije grijeh, ne otkrivaj! 9Jer èuje li tko, èuvat æe se tebe i u svoje vrijeme osjetit æeš njegov prezir. 10Ako si èuo štogod, budi kao grob. Ne boj se! Neæe te raskinuti. 11Kad nešto èuje, luðaka spopadaju trudovi kao porodilju u porodu. 12Kao strijela zabodena u bedro, takva je rijeè u nutrini luðakovoj. 13Ispitaj svoga prijatelja: možda nije ništa uèinio, pa ako je štogod uèinio, da ne uèini više. 14Ispitaj svojega susjeda: možda nije ništa rekao, ili ako je rekao, neæe ponovo reæi. 15Ispitaj svojega prijatelja, jer èesta je kleveta i ne vjeruj svemu što èuješ. 16Èovjeku se štogod omakne, ali bez zle namjere, i tko nije sagriješio jezikom svojim? 17Ispitaj susjeda svojeg prije nego što zaprijetiš i poslušaj zakon Svevišnjeg. 18# 19# 20Sva je mudrost u strahu Gospodnjem, i u svoj je mudrosti poštivanje Zakona. 21# 22Ali mudrost nije u spoznaji zloæe, i razbora nema u savjetu grešnika. 23Postoji umješnost koja je gnusna, i luðak je komu mudrosti nedostaje. 24Bolje je biti razborom siromašan ali bogobojazan nego biti bogat razborom a kršiti Zakon. 25Postoji lukava umješnost u službi nepravde: poslužit æe se i prijevarom u svoju korist. 26Postoji èovjek koji hodi pognut i tužan, ali je iznutra pun podmuklosti. 27Takav obara lice i prièinja se gluh, ali æe te podmuklo napasti. 28Ako i propusti grijeh zbog nemoæi, èim se pruži prilika, uèinit æe zlo. 29Èovjek se poznaje po liku svojem, umnik se prepoznaje po licu. 30Odijelo èovjekovo govori što on èini, a korak njegov otkriva kakav je.

« Prev Sirach 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |