« Prev Sirach 18 Next »

Chapter 18

1 Onaj koji živi uvijek stvorio je svemir. 2Jedini je Gospod pravedan! 3# 4Komu on dade moæ da iskaže djela njegova i tko æe iscrpsti èudesa njegova? 5Tko može izmjeriti moæ velièanstva njegova i tko isprièati dokaze milosti njegovih? 6Niti im se može štogod oduzeti niti dodati, niti se mogu iscrpsti èudesa Gospodnja. 7Kad èovjek završi, tek je zapoèeo, i kad prestane, zbunjen je kao i uvijek. 8Što je èovjek? Ili èemu služi? Što je njegovo dobro, a što njegovo zlo? 9Trajnost života njegova? Sto godina vrlo je dugo. 10A prema vjeènosti te su godine kao kap morske vode ili zrno pijeska. 11Zbog toga je Gospod strpljiv s ljudima i obasipa ih svojim milosrðem. 12On vidi i zna kako je bijedan njihov kraj i zato je umnožio praštanje svoje. 13Suæut je èovjekova za bližnjega njegova, a suæut je Gospodnja za sve živo: Gospod ih kori, odgaja i pouèava te vraæa kao pastir stado svoje. 14On je milostiv onima koji se stege drže i koji su revni u naredbama njegovim. 15Sine, dobroèinstva ne popraæuj ukorom niti darove ujedljivim rijeèima. 16Ne ublažava li rosa žegu? Tako je i rijeè dragocjenija od milodara. 17I mislim, nije li rijeè bolja od dara? A oboje se nalazi u èovjeka puna milosti. 18Luðak ne daje ništa i grdi, a zavidnikov dar peèe oèi. 19Promisli prije nego prozboriš, traži lijeka prije bolesti. 20Prosudi samog sebe prije nego sudiš, pa æeš naæi oprosta u èas Božjeg pohoda. 21Ponizi se prije nego se razboliš, i kad si pogriješio, pokaj se. 22Ne oklijevaj ispuniti zavjet na vrijeme i ne èekaj smrt da bi postupio pravedno. 23Pripravi se prije svoga zavjeta i ne budi kao èovjek koji iskušava Gospodina. 24Misli na srdžbu posljednjih dana i na èas osvetni kad Bog odvrati lice svoje. 25Misli na glad u vrijeme obilja i na siromaštvo i oskudnost u dane bogatstva. 26Vrijeme se mijenja od jutra do veèeri i sve brzo prolazi pred Gospodinom. 27Mudrac je oprezan u svemu i u grešnim se danima èuva prijestupa. 28Svaki koji je razuman prepoznaje mudrost i poštovat æe onoga tko je steèe. 29Koji shvaæaju mudre besjede sami postaju mudri i obasipaju kišom prikladnih izreka. 30Ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude. 31Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, naèinit æeš od sebe ruglo neprijateljima. 32Ne upuštaj se u raskošan život, ne miješaj se u takvo društvo. 33Nemoj da osiromašiš gosteæi se pozajmljenim novcem kad ništa nemaš u tobolcu svojem.

« Prev Sirach 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |