« Prev Romans 12 Next »

Chapter 12

1 Zaklinjem vas, braæo, milosrðem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje. 2Ne suoblièujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. 3Da, po milosti koja mi je dana svakomu izmeðu vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je veæ komu Bog odmjerio mjeru vjere. 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. 6Dare pak imamo razlièite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje - neka je primjereno vjeri; 7je li služenje - neka je u služenju; je li pouèavanje - u pouèavanju; 8je li hrabrenje - u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik - revan; tko iskazuje milosrðe - radostan! 9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10Srdaèno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretjeèite jedni druge poštovanjem! 11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13Pritjeèite u pomoæ svetima u nuždi, gajite gostoljubivost! 14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15Radujte se s radosnima, plaèite sa zaplakanima! 16Budite istomišljenici meðu sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlaèi što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17Nikome zlo za zlo ne vraæajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18Ako je moguæe, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! 19Ne osveæujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja æu je vratiti, veli Gospodin. 20Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Èiniš li tako, ugljevlje mu ražareno zgræeš na glavu. 21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

« Prev Romans 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |