« Prev Revelation 20 Next »

Chapter 20

1 I vidjeh anðela: siðe s neba s kljuèima Bezdana i s velikim okovima u ruci. 2Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuæu godina. 3Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapeèati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuæu godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. 4I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedoèanstva Isusova i zbog Rijeèi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na èela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuæu godina. 5Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuæu godina. To je ono prvo uskrsnuæe. 6Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuæa! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni æe biti sveæenici Božji i Kristovi i s njime æe kraljevati tisuæu godina. 7A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten: 8iziæi æe zavesti narode sa èetiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit æe ih kao pijeska morskoga. 9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siðe s neba te ih proguta. 10A njihov zavodnik, Ðavao, baèen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje æe se muèiti danju i noæu u vijeke vjekova. 11I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne naðe. 12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suðeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suðen po djelima svojim. 14A Smrt i Podzemlje bili su baèeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno - to je druga smrt: 15tko se god ne naðe zapisan u knjizi života, bio je baèen u jezero ognjeno.

« Prev Revelation 20 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |