« Prev Revelation 17 Next »

Chapter 17

1 I doðe jedan od sedam anðela što nose sedam èaša i prozbori mi: "Doði pokazat æu ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim, 2s kojom su bludnièili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina." 3I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova. 4Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna èaša puna gnusobe i neèisti bluda njezina. 5Na èelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih." 6I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, èudom se silnim zaèudih. 7Nato æe mi anðeo: "Što se èudiš? Ja æu ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova." 8"Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit æe se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. 9Tu se hoæe mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva: 10pet ih veæ pade, jedan jest, a jedan još ne doðe: kada doðe, ostati mu je zamalo. 11I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast. 12Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali æe - samo za jedan sat - primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri. 13Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri. 14Ratovat æe protiv Jaganjca, ali æe ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva." 15I reèe mi anðeo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. 16I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni æe zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. 17Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rijeèi Božje. 18Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim."

« Prev Revelation 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |