« Prev Psalm 91 Next »

Chapter 91

1 Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što poèivaš u sjeni Svemoguæega, 2reci Jahvi: "Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!" 3Jer on æe te osloboditi od zamke ptièarske, od kuge pogubne. 4Svojim æe te krilima zaštititi i pod njegova æeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! 5Neæeš se bojati strašila noænoga ni strelice što leti danju, 6ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne. 7Pa nek' padaju tisuæe kraj tebe, deseci tisuæa s desne tvoje, tebi se neæe primaæi! 8Tek što okom pogledaš, veæ æeš vidjeti plaæu grešnika. 9Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. 10Neæe te snaæi nesreæa, nevolja se neæe prikuèiti šatoru tvojemu. 11Jer anðelima svojim zapovjedi da te èuvaju na svim putima tvojim. 12Na rukama æe te nositi da se ne spotakneš o kamen. 13Nogom æeš gaziti lava i ljuticu, zgazit æeš laviæa i zmiju. 14Izbavit æu ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje. 15Zazvat æe me, a ja æu ga uslišiti, s njim æu biti u nevolji, spasit æu ga i proslaviti. 16Nasitit æu ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje."

« Prev Psalm 91 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |