« Prev Psalm 90 Next »

Chapter 90

1 Molitva. Mojsija, sluge Božjega. Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. 2Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! 3Smrtnike u prah vraæaš i veliš: "Vratite se, sinovi ljudski!" 4Jer je tisuæu godina u oèima tvojim k'o juèerašnji dan koji je minuo i kao straža noæna. 5Razgoniš ih k'o jutarnji san, kao trava su što se zeleni: 6jutrom cvate i sva se zeleni, a uveèer - veæ se suši i vene. 7Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja. 8Naše si grijehe stavio pred svoje oèi, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. 9Jer svi naši dani proðoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje. 10Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a veæina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle. 11Tko æe mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju? 12Nauèi nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. 13Vrati se k nama, Jahve! TÓa dokle æeš? Milostiv budi slugama svojim! 14Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da klièemo i da se veselimo u sve dane! 15Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali! 16Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj! 17Dobrota Jahve, Boga našega, nek' bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

« Prev Psalm 90 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |