« Prev Psalm 89 Next »

Chapter 89

1 Pouèna pjesma. Ezrahijca Etana. 2O ljubavi Jahvinoj pjevat æu dovijeka, kroza sva koljena vjernost æu tvoju naviještati. 3Ti reèe: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju: 4"Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome: 5tvoje potomstvo održat æu dovijeka, za sva koljena sazdat æu prijestolje tvoje." 6Nebesa velièaju èudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih. 7TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi slièan meðu sinovima Božjim? 8Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe. 9Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje. 10Ti zapovijedaš buènome moru, obuzdavaš silu valova njegovih; 11ti sasjeèe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje. 12Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu; 13sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon klièu imenu tvojemu. 14Tvoja je mišica snažna, ruka èvrsta, desnica dignuta. 15Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraèaju pred tobom. 16Blago narodu viènu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve, 17u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi. 18Jer ti si ures moæi njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša. 19Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš. 20Nekoæ si u viðenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh; 21naðoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah, 22da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi. 23Neæe ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja. 24Razbit æu pred njim protivnike njegove, pogubit æu mrzitelje njegove. 25Vjernost moja i dobrota bit æe s njime i u mome imenu rast æe mu snaga. 26Pružit æu njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu. 27On æe me zvati: 'Oèe moj! Bože moj i hridi spasa mojega.' 28A ja æu ga prvoroðencem uèiniti, najvišim meðu kraljevima svijeta. 29Njemu æu saèuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran. 30Njegovo æu potomstvo uèiniti vjeènim i prijestolje mu kao dan nebeski. 31Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim, 32ako li prestupe odredbe moje i ne budu èuvali zapovijedi mojih; 33šibom æu kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu, 34ali mu naklonosti svoje oduzeti neæu niti æu prekršiti vjernosti svoje. 35Neæu povrijediti Saveza svojega i neæu poreæi obeæanja svoga. 36Jednom se zakleh svetošæu svojom: Davida prevariti neæu: 37potomstvo æe njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce, 38ostat æe dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu." 39A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga. 40Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi. 41Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci. 42Pljaèkaju ga svi što naiðu, na ruglo je susjedima svojim. 43Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove. 44Otupi oštricu maèa njegova, u boju mu ne pomože. 45Njegovu sjaju kraj uèini, njegovo prijestolje na zemlju obori. 46Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. 47TÓa dokle æeš, Jahve? Zar æeš se uvijek skrivati? Hoæe li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti? 48Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio! 49Tko živ smrti vidjeti neæe? Tko æe od ruke Podzemlja dušu saèuvati? 50Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju? 51Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana 52s kojom nasræu dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasræu na korake pomazanika tvoga. 53Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!

« Prev Psalm 89 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |