« Prev Psalm 81 Next »

Chapter 81

1 Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Asafov. 2Kliknite Bogu, našoj jakosti, klièite Bogu Jakovljevu! 3Nek' zazvuèe žice, nek' se èuje bubanj, svirajte u milozvuènu harfu s citarom! 4Zatrubite u rog za mlaðaka, za uštapa, na svetkovinu našu! 5Jer to je propis Izraelu, zapovijed Boga Jakovljeva. 6Takav je zakon dao Josipu kad je izlazio iz zemlje Egipta. 7Šapat tajnovit èuh: "Oslobodih od tereta rame njegovo, ruke su mu slobodne od košare. 8U tjeskobi si zavapio i ja te izbavih; iz gromovna oblaka odgovorih tebi, iskušah te kod voda meripskih. 9Slušaj, puèe moj, i ja æu te opomenuti: o, da me poslušaš, Izraele! 10Nek' ne bude u tebe drugog boga i ne klanjaj se bogu tuðem! 11Ja sam Jahve, Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta: otvori svoja usta da ih napunim!" 12"Ali moj narod ne slušaše glasa moga, Izrael me ne posluša. 13Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: neka hodi kako mu se hoæe! 14O, kad bi me narod moj slušao, kad bi Izrael putovima mojim hodio, 15brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove. 16Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se i njihov bi udes bio zapeèaæen zauvijek. 17A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom i sitio ga medom iz peæine.

« Prev Psalm 81 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |