« Prev Psalm 71 Next »

Chapter 71

1 Tebi si, Jahve, utjeèem, ne daj da se ikada postidim! 2U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me! 3Budi mi hrid utoèišta i èvrsta utvrda spasenja: jer ti si stijena i utvrda moja. 4Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora, iz šake silnika i tlaèitelja: 5jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti! 6Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zaštitnik od majèina krila: u te se svagda uzdam. 7Mnogima postadoh èudo, jer ti si mi bio silna pomoæ. 8Usta mi bijahu puna tvoje hvale, slaviše te svaki dan! 9Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me! 10Jer govore o meni moji dušmani, i koji me vrebaju složno se svjetuju: 11"Bog ga je napustio; progonite ga i uhvatite jer nema tko da ga spasi!" 12O Bože, ne stoj daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoæ! 13Neka se postide i propadnu koji traže moj život; nek' se sramotom i stidom pokriju koji mi žele nesreæu! 14A ja æu se uvijek uzdati, iz dana u dan hvaleæ' te sve više. 15Ustima æu naviještati pravednost tvoju, povazdan pomoæ tvoju: jer im ne znam broja. 16Kazivat æu silu Jahvinu, Gospode, slavit æu samo tvoju pravednost. 17Bože, ti mi bijaše uèitelj od mladosti moje, i sve do sada naviještam èudesa tvoja. 18Ni u starosti, kad posijedim, Bože, ne zapusti me, da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom i svima buduæima silu tvoju, 19i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, kojom uèini velika djela. Bože, tko je kao ti! 20Trpljenja mnoga i velika bacio si na me: ali ti æeš me opet oživiti i opet me podiæi iz dubine zemlje. 21Poveæaj dostojanstvo moje i opet me utješi: 22A ja æu uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože, svirat æu ti u citaru, Sveèe Izraelov! 23Moje æe usne klicati pjevajuæ' tebi i moja duša koju si spasio. 24I moj æe jezik svagda slaviti pravdu tvoju, jer su postiðeni i posramljeni oni što traže moju nesreæu.

« Prev Psalm 71 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |