« Prev Psalm 62 Next »

Chapter 62

1 Zborovoði. Po Jedutunu. Psalam. Davidov. 2Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. 3Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati. 4Dokle æete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruševan il' ogradu nagnutu? 5Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju. 6Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. 7Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati. 8U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utoèište. 9U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utoèište! 10Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca èovjeèja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili. 11U grabež se ne uzdajte nit' se otetim tašto hvalite; umnoži l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione. 12Bog rekao jedno, a ja dvoje èuo: 13"U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraæaš svakom po djelima."

« Prev Psalm 62 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |