« Prev Psalm 50 Next »

Chapter 50

1 Psalam. Asafov. Bog nad bogovima, Jahve, govori i zove zemlju od izlaza sunèeva do zalaza. 2Sa Siona predivnog Bog zablista: 3Bog naš dolazi i ne šuti. Pred njim ide oganj što proždire, oko njega silna bjesni oluja. 4On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu: 5"Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!" 6Nebesa objavljuju pravednost njegovu: on je Bog sudac! 7"Slušaj, narode moj, ja æu govoriti, o Izraele, svjedoèit æu protiv tebe: ja, Bog - Bog tvoj! 8Ne korim te zbog žrtava tvojih - paljenice su tvoje svagda preda mnom. 9Neæu od doma tvog' uzet junca, ni jaraca iz tvojih torova: 10tÓa moje su sve životinje šumske, tisuæe zvjeradi u gorama mojim. 11Znam sve ptice nebeske, moje je sve što se mièe u poljima. 12Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. 13Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? 14Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni Višnjemu zavjete svoje! 15I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit æu te, a ti æeš me slaviti." 16A grešniku Bog progovara: "Što tumaèiš naredbe moje, što meæeš u usta Savez moj? 17Ti, komu stega ne prija, te rijeèi moje iza leða bacaš? 18Kad tata vidiš, s njime se bratimiš i družiš se s preljubnicima. 19Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare. 20U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje. 21Sve si to èinio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi slièan? Pokarat æu te i stavit æu ti sve to pred oèi." 22Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti neæe. 23Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim - njemu æu pokazati spasenje svoje.

« Prev Psalm 50 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |