« Prev Psalm 49 Next »

Chapter 49

1 Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam. 2Poslušajte ovo, svi narodi, èujte, svi stanovnici zemlje, 3vi, djeco puka, i vi, odliènici, bogati i siromašni zajedno! 4Moja æe usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne. 5K pouènoj izreci priklonit æu uho, uz harfu æu izložit' svoju zagonetku. 6Što da se bojim u danima nesreæe kad me opkoli zloba izdajica 7koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom? 8TÓa nitko sebe ne može otkupit' ni za se dati Bogu otkupninu: 9životu je cijena previsoka, i nikada je neæe platiti 10tko želi živjeti dovijeka i ne vidjeti jamu grobnu. 11Jer, i mudri umiru, pogiba i luðak i bezumnik: bogatstvo svoje ostavlja drugima. 12Grobovi im kuæe zasvagda, stanovi njihovi od koljena do koljena, sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim. 13Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba. 14Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sreæi: 15Poput stada redaju se u Podzemlju, smrt im je pastir, a dobri njima vladaju. Njihova æe lika brzo nestati, Podzemlje æe im biti postojbina. 16A moju æe dušu Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža i milostivo me primiti. 17Ne boj se ako se tko obogati i ako se poveæa blago doma njegova: 18kad umre, ništa neæe ponijeti sa sobom, i blago njegovo neæe s njime siæi. 19Ako se u životu držao sretnim - "Govorit æe se da ti je dobro bilo!" - 20i on æe doæi u skup otaca svojih, gdje svjetlosti više vidjeti neæe. 21Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba.

« Prev Psalm 49 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |