« Prev Psalm 47 Next »

Chapter 47

1 Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam. 2Narodi svi, plješæite rukama, klièite Bogu glasom radosnim. 3Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom. 4Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše, 5baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca. 6Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje. 7Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte! 8Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevaèi vrsni! 9Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju. 10Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.

« Prev Psalm 47 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |