« Prev Psalm 44 Next »

Chapter 44

1 Zborovoði. Sinova Korahovih. Pouèna pjesma. 2Bože, ušima svojim slušasmo, oèevi nam pripovijedahu naši, o djelu koje si izveo u danima njihovim - u danima davnim. 3Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorijenio narode, a njih raširio. 4Maèem svojim oni zemlju ne zauzeše niti im mišica njihova donese pobjedu, veæ desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno jer si ih ljubio. 5Ti, o moj Kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovu. 6Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazismo one koji se na nas digoše. 7U svoj se luk nisam pouzdavao, nit' me maè moj spasavao. 8Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, ti si postidio one koji nas mrze. 9Dièili smo se Bogom u svako doba i tvoje ime slavili svagda. 10A sad si nas odbacio i posramio nas i više ne izlaziš, Bože, sa èetama našim. 11Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, i opljaèkaše nas mrzitelji naši. 12Dao si nas k'o ovce na klanje i rasuo nas meðu neznabošce. 13U bescjenje si puk svoj prodao i obogatio se nisi prodajom. 14Uèinio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igraèku onima oko nas. 15Na porugu smo neznabošcima, narodi kimaju glavom nad nama. 16Svagda mi je sramota moja pred oèima i stid mi lice pokriva 17zbog pogrdne graje podrugljivaca, zbog osvetljiva dušmanina. 18Sve nas to snaðe iako te nismo zaboravili niti povrijedili Saveza tvoga, 19niti nam se srce odmetnulo od tebe, niti nam je noga s tvoje skrenula staze, 20kad si nas smrvio u boravištu šakalskom i smrtnim nas zavio mrakom. 21Da smo i zaboravili ime Boga našega, da smo ruke k tuðem bogu podigli: 22zar Bog toga ne bi saznao? TÓa on poznaje tajne srdaca! 23Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im k'o ovce za klanje. 24Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka! 25Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu? 26Jer duša nam se u prah raspala, trbuh nam se uza zemlju prilijepio. 27Ustani, u pomoæ nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje!

« Prev Psalm 44 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |