« Prev Psalm 4 Next »

Chapter 4

1 Zborovoði. Uz žièana glazbala. Psalam. Davidov. 2Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavÄi: smiluj mi se, usliši moju molitvu! 3Sinovi èovjeèji, dokle æe vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite? 4Znajte: Jahve èudesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospodin æe me uslišiti kad ga zazovem. 5Promislite u srcima i ne griješite, dršæite na svojim ležajima i zanijemite. 6Prinesite žrtve pravedne, u Jahvu se uzdajte! 7Mnogi govore: "Tko æe nam pokazati sreæu?" Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica! 8Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino. 9Èim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran poèinak.

« Prev Psalm 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |