« Prev Psalm 37 Next »

Chapter 37

1 Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima: 2kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET 3U Jahvu se uzdaj i èini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. 4Sva radost tvoja neka bude Jahve: on æe ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL 5Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on æe sve voditi. 6Pravda æe tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET 7Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreæe, na èovjeka koji spletke kuje. $HE 8Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne uèiniš. 9Jer æe biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit æe zemlju. $VAU 10Još malo i nestat æe bezbožnika: mjesto æeš njegovo tražiti, a njega više nema. 11Zemlju æe posjedovati krotki, obilje mira oni æe uživat'. $ZAJIN 12Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguæe na njega. 13A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET 14Maè potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem. 15Maèem æe vlastito srce probiti, slomit æe se njihovi lukovi. $TET 16Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora: 17jer æe se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD 18Jahve se brine za život èestitih, dovijeka æe trajati baština njihova. 19Neæe se postidjeti u vrijeme nevolje, bit æe siti u danima gladi. $KAF 20A bezbožnici æe propasti, dušmani Jahvini povenut æe k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED 21Bezbožnik zaima, ali ne vraæa, pravednik se sažaljeva i daje. 22Oni koje Jahve blagoslovi baštinit æe zemlju, a koje prokune bit æe zatrti. $MEM 23Jahve vodi i uèvršæuje korake èovjeku i mio mu je put njegov. 24Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN 25Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose. 26Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK 27Zla se kloni i èini dobro, i ostat æeš dovijeka. 28Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek æe biti zatrti zlikovci, istrijebit æe se potomstvo bezbožnika. 29Zemlju æe posjedovati pravednici i živjet æe na njoj dovijeka. $PE 30Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo. 31Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE 32Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. 33Jahve ga neæe ostaviti u njegovoj vlasti i neæe dopustiti da ga na sudu osude. $KOF 34U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on æe te uzvisit' i baštinit æeš zemlju; radostan æeš gledati propast bezbožnih. $REŠ 35Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi. 36Proðoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne naðoh. $ŠIN 37Promatraj èestita i gledaj neporoèna: mirotvorac ima potomstvo. 38A grešnici bit æe svi iskorijenjeni, istrijebit æe se zlikovaèko sjeme. $TAU 39Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje. 40Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on æe ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.

« Prev Psalm 37 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |