« Prev Psalm 32 Next »

Chapter 32

1 Davidov. Pouèna pjesma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zloèin pokriven! 2Blago èovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u èijemu duhu nema prijevare! 3Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja. 4Danju i noæu ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega. 5Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat æu Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio. 6Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u èasu nevolje. Kad bujice silne navale, njega neæe stiæi. 7Utoèište ti si moje, od tjeskobe ti æeš me saèuvat', odjenut' me radošæu spasenja. 8Uèit æu te, put ti kazat' kojim ti je iæi, svjetovat æu te, oko æe moje bdjeti nad tobom. 9Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš voðicama i uzdom, inaèe im se ne primièi! 10Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost. 11Radujte se Jahvi i klièite, pravedni, klièite svi koji ste srca èestita!

« Prev Psalm 32 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |