« Prev Psalm 30 Next »

Chapter 30

1 Psalam. Pjesma za posveæenje Doma. Davidov. 2Velièam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. 3Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio; 4Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio. 5Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! 6Jer samo za tren traje srdžba njegova, a èitav život dobrota njegova. Veèer donese suze, a jutro klicanje. 7U svojoj sreæi rekoh: "Neæu se pokolebati nikada!" 8Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali èim lice sakriješ, sav se uplašim. 9Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrðe Boga svojega: 10"Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siðem? Zar æe te prašina slaviti, zar æe naviještati vjernost tvoju?" 11Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoæ! 12Okrenuo si moj plaè u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošæu. 13Zato ti pjeva duša moja i neæe zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka æu te hvaliti!

« Prev Psalm 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |