« Prev Psalm 25 Next »

Chapter 25

1 Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET 2u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL 3Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neæe: postidjet æe se koji se lako iznevjere. $DALET 4Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauèi me svojim stazama! $HE 5Istinom me svojom vodi i pouèi me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN 6Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET 7Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET 8Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD 9On ponizne u pravdi vodi i uèi malene putu svome. $KAF 10Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji èuva Savez njegov i propise. $LAMED 11Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM 12Ima li koga da se boji Jahve? On æe ga pouèiti kojim æe putem krenuti. $NUN 13Duša æe mu u sreæi poèivati, a potomci æe njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK 14Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN 15K Jahvi su svagda oèi moje upravljene, jer mi nogu izvlaèi iz zamke. $PE 16Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE 17Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! 18Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ 19Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN 20Èuvaj dušu moju, izbavi me: neæu se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU 21Nedužnost i èestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve. 22Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

« Prev Psalm 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |