« Prev Psalm 22 Next »

Chapter 22

1 Zborovoði. Po napjevu "Košuta u zoru". Psalam. Davidov. 2Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga. 3Bože moj, vièem danju, al'ne odvraæaš; noæu vapijem i nema mi poèinka. 4A ipak, ti u Svetištu prebivaš, Nado Izraelova! 5U tebe se oèevi naši uzdaše, uzdaše se, i ti ih izbavi; 6k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu. 7A ja, crv sam, a ne èovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. 8Koji me vode, podruguju se meni, razvlaèe usne, mašu glavom: 9"U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!" 10Iz krila majèina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke. 11Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majèina ti si Bog moj. 12Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne. 13Opkoliše me junci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše mene. 14Ždrijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i rièe. 15Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. 16Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene. 17Opkolio me èopor pasa, rulje me zloèinaèke okružile. Probodoše mi ruke i noge, 18sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me. 19Haljine moje dijele meðu sobom i kocku bacaju za odjeæu moju. 20Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomoæ! 21Dušu moju istrgni maèu, iz šapa pasjih život moj. 22Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi dušu od rogova bivoljih! 23A sada, braæi æu svojoj naviještat' ime tvoje, hvalit æu te usred zbora. 24"Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte! 25Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je èuo." 26Zato æu te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit' zavjete. 27Siromasi æe jesti i nasitit æe se, hvalit æe Jahvu koji traže njega: nek' živi srce vaše dovijeka! 28Spomenut æe se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim æe n§icÄe pasti sve obitelji pogana. 29Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima. 30Njemu æe se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja æe duša za njega živjeti, 31njemu æe služiti potomstvo moje. O Gospodu æe se pripovijedat' 32slijedeæem koljenu, o njegovoj pravdi naviještati narodu buduæem: "Ovo uèini Jahve!"

« Prev Psalm 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |